Bydd eich adrenalin yn llifo gyda chwe llwybr beicio mynydd Parc Coedwig Afan.

Mae milltiroedd o hen reilffyrdd yn aros amdanoch, ffordd wych o ddarganfod y cwm.

Os ydych am fynd am dro byr neu daith gerdded hir, mae'r cyfan ym Mharc Coedwig Afan.

Y man cychwyn delfrydol ar gyfer cerdded, beicio mynydd, gwersylla, ymweld ag Amgueddfa Glowyr De Cymru neu am damaid i'w fwyta.

Bwyd, gwersylla, siop feiciau, pysgota ac awyrgylch gwych, beth arall y mae angen arnoch?

... Mae Parc Coedwig Afan yn cynnig mwy na byddwch yn ei ddisgwyl ac mae'r cyfan yn aros i chi ei ddarganfod.

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS

Mae’r llwybrau cerdded a beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan ar agor.

I weld mwy o fanylion ar y cyfyngiadau ar waith ar hyn o bryd, gwelwch yr FAQ ar wefan Llywodraeth Cymru

Os ydych yn bwriadu teithio i Gastellnedd Port Talbot;

Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Mae gwaith adnewyddu ar y gweill ar hyn o bryd i wella toiledau a’r cyfleusterau cawod ym Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan. Bydd y gwaith hefyd yn ehangu’r maes parcio. Disgwylir i’r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn mis Medi 2021.

Bydd toiledau dros dro ar gael i ymwelwyr a bydd llai o le yn y maes parcio yn ystod y cyfnod gwaith. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir wrth I’r gwelliannau hyn gael eu gyflawni.

Ffïoedd parcio newydd ym maes parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan
 

Ffioedd Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

 Sylwer bod y ffioedd parcio canlynol bellach yn berthnasol yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

 Hyd at 1 awr - £1.00
 Hyd at 4 awr - £2.50
 Dros 4 awr - £3.50
 Tocyn blynyddol - £52.00 -  Gellir ei brynu drwy'r cyn eich ymweliad.

Nid yw trwyddedau ar gael ar-lein ar hyn o bryd. Os oes angen trwydded arnoch, cysylltwch â Parcio ar 01639 763939

Sicrhewch eich bod yn prynu tocyn ac yn ei arddangos yn eich cerbyd. Mae'n bosib talu gan ddefnyddio cerdyn digyffwrdd.