Hepgor gwe-lywio

Beicio Mynydd

Beicio Mynydd ym Mharc Coedwig Afan

Beicio Mynydd ym Mharc Coedwig Afan

Mae'r rhan hon o'r wefan ar gyfer y rhai sy'n mwynhau cyffro! Ym Mharc Coedwig Afan, gallwch ailgysylltu â'ch beic a datgysylltu rhag popeth arall.

Mae'r llwybr trac sengl troellog, llawn gwreiddiau ym Mharc Coedwig Afan sy’n agored yn llwyr i’r elfennau mewn mannau yn freuddwyd i unrhyw un sy'n frwdfrydig am feicio mynydd.

Mae'r llwybrau hyn wedi'u cerfio o lethrau bryniau a oedd unwaith wedi'u hamgylchynu gan byllau glo, ond erbyn hyn mae'r dyffryn wedi troi'n baradwys i feicwyr.

Mae Parc Coedwig Afan yn gartref I 6 llwybr o safon byd ryngwladol: y 'Penhydd', 'Y Wal', 'White's Level' ac ‘', sy'n cynnwys dros 100 km o lwybrau un trac. Coedwig Parc Afan oedd yr unig fan llwybrau yn y DU i dderbyn lle yn 'What Mountain Bike Magazine' fel un o'r deg lle orau i reidio "cyn i chi farw". Yn 2008, cafodd hefyd ei bleidleisio fel un o'r deg coedwig orau yn y DU gan y Sunday Telegraph.

Mae llwybrau naill ai'n dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu o Nghanolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg, sydd ill dau'n lleoliadau gwych i gychwyn ar y daith.

Diogelwch Personol

 • Rhaid beicio o fewn eich gallu
   
 • Rhaid sicrhau bod eich beic yn ddiogel i reidio a pharatoi ar gyfer pob argyfwng.
   
 • Rhaid bod gennych ryw fath o gerdyn adnabod.
   
 • Rhaid i chi ddweud wrth rywun i ble ydych yn bwriadu mynd.
   
 • Gall defnyddiau adlewyrchol ar eich dillad achub eich bywyd.
   
 • Rhaid i chi wisgo helmed BOB TRO.
   
 • Dylech fod yn arbennig o ofalus ar arwynebau ansefydlog neu wlyb.
   
 • Rhaid cludo dwr, byrbrydau a dillad ychwanegol.

Mewn argyfwng, ffoniwch y gwasanaethau argyfwng (999). Os yw'r signal ar gyfer ffonau symudol yn wan, ffoniwch 112 ar gyfer y gwasanaethau argyfwng (ar gyfer unrhyw rwydwaith),

Ar ôl cysylltu â'r gwasanaethau argyfwng a/neu Geidwaid y Parc Coedwig, sicrhewch eich bod yn aros yn y man hwnnw.

Wrth feicio ar y llwybrau, cofiwch y ffordd, rhifau’r cyfeirbyst, enwau'r cymalau oherwydd gallai hyn arbed amser gwerthfawr petai’n rhaid chwilio amdanoch chi mewn argyfwng.