Beicio Mynydd

Beicio Mynydd ym Mharc Coedwig Afan

NODWCH: MEWN YMATEB I’R PANDEMIG COVID-19, MAE’R LLWYBRAU BEIC YM MHARC COEDWIG AFAN AR GAU YN BRESENNOL. NID OES UNRHYW AROLYGIADAU DIOGELWCH NA CYNNAL A CHADW YN CAEL EI WNEUD. PEIDIWCH Ȃ DDEFNYDDIO’R LLWYBRAU AR HYN O BRYD.

 

Beicio Mynydd ym Mharc Coedwig Afan

Mae'r llwybr trac sengl troellog, llawn gwreiddiau ym Mharc Coedwig Afan sy’n agored yn llwyr i’r elfennau mewn mannau yn freuddwyd i unrhyw un sy'n frwdfrydig am feicio mynydd.

Mae'r llwybrau hyn wedi'u cerfio o lethrau bryniau a oedd unwaith wedi'u hamgylchynu gan byllau glo, ond erbyn hyn mae'r dyffryn wedi troi'n baradwys i feicwyr.

Mae llwybrau naill ai'n dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu o Nghanolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg, sydd ill dau'n lleoliadau gwych i gychwyn ar y daith.

Diogelwch Personol

 • Rhaid beicio o fewn eich gallu
   
 • Rhaid sicrhau bod eich beic yn ddiogel i reidio a pharatoi ar gyfer pob argyfwng.
   
 • Rhaid bod gennych ryw fath o gerdyn adnabod.
   
 • Rhaid i chi ddweud wrth rywun i ble ydych yn bwriadu mynd.
   
 • Gall defnyddiau adlewyrchol ar eich dillad achub eich bywyd.
   
 • Rhaid i chi wisgo helmed BOB TRO.
   
 • Dylech fod yn arbennig o ofalus ar arwynebau ansefydlog neu wlyb.
   
 • Rhaid cludo dwr, byrbrydau a dillad ychwanegol.

Mewn argyfwng, ffoniwch y gwasanaethau argyfwng (999). Os yw'r signal ar gyfer ffonau symudol yn wan, ffoniwch 112 ar gyfer y gwasanaethau argyfwng (ar gyfer unrhyw rwydwaith),

Ar ôl cysylltu â'r gwasanaethau argyfwng a/neu Geidwaid y Parc Coedwig, sicrhewch eich bod yn aros yn y man hwnnw.

Wrth feicio ar y llwybrau, cofiwch y ffordd, rhifau’r cyfeirbyst, enwau'r cymalau oherwydd gallai hyn arbed amser gwerthfawr petai’n rhaid chwilio amdanoch chi mewn argyfwng.