Beicio Mynydd

Beicio Mynydd ym Mharc Coedwig Afan

Beicio Mynydd ym Mharc Coedwig Afan

Mae'r llwybr trac sengl troellog, llawn gwreiddiau ym Mharc Coedwig Afan sy’n agored yn llwyr i’r elfennau mewn mannau yn freuddwyd i unrhyw un sy'n frwdfrydig am feicio mynydd.

Mae'r llwybrau hyn wedi'u cerfio o lethrau bryniau a oedd unwaith wedi'u hamgylchynu gan byllau glo, ond erbyn hyn mae'r dyffryn wedi troi'n baradwys i feicwyr.

Mae llwybrau naill ai'n dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu o Nghanolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg, sydd ill dau'n lleoliadau gwych i gychwyn ar y daith.

Diogelwch Personol

 • Rhaid beicio o fewn eich gallu
   
 • Rhaid sicrhau bod eich beic yn ddiogel i reidio a pharatoi ar gyfer pob argyfwng.
   
 • Rhaid bod gennych ryw fath o gerdyn adnabod.
   
 • Rhaid i chi ddweud wrth rywun i ble ydych yn bwriadu mynd.
   
 • Gall defnyddiau adlewyrchol ar eich dillad achub eich bywyd.
   
 • Rhaid i chi wisgo helmed BOB TRO.
   
 • Dylech fod yn arbennig o ofalus ar arwynebau ansefydlog neu wlyb.
   
 • Rhaid cludo dwr, byrbrydau a dillad ychwanegol.

Mewn argyfwng, ffoniwch y gwasanaethau argyfwng (999). Os yw'r signal ar gyfer ffonau symudol yn wan, ffoniwch 112 ar gyfer y gwasanaethau argyfwng (ar gyfer unrhyw rwydwaith),

Ar ôl cysylltu â'r gwasanaethau argyfwng a/neu Geidwaid y Parc Coedwig, sicrhewch eich bod yn aros yn y man hwnnw.

Wrth feicio ar y llwybrau, cofiwch y ffordd, rhifau’r cyfeirbyst, enwau'r cymalau oherwydd gallai hyn arbed amser gwerthfawr petai’n rhaid chwilio amdanoch chi mewn argyfwng.