Hepgor gwe-lywio

Canolfan Ymwelwyr Parc

Ystafell De Cedars yn Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Canolfan Ymwelwyr

Ar agor o fis Ebrill i fis Medi: Dydd Llun - dydd Gwener, 9.30am - 5pm
(6pm ar y penwythnos a Gwyliau Banc)
Miss Hydref i fis Mawrth: Dydd Llun - dydd Gwener, 9.30am - 4pm
(5pm ar y penwythnos a Gwyliau Banc)

Parcio£1 y diwrnod.

Cyfleusterau

Gwasanaeth gwybodaeth, siop anrhegion, man golchi beiciau a gorsaf cymorth cyntaf.

Toiledau

Mae'r toiledau yn y Ganolfan Ymwelwyr a'r maes parcio.

Llogi Sgwteri Beamer Tramper

Llogi Sgwteri Beamer Tramper a mynediad i ddau lwybr beamer tramper.

Lluniaeth

Caffi yn y Ganolfan Ymwelwyr. 

Llwybrau Beicio Mynydd

Man cychwyn ar gyfer llwybrau beicio mynydd Llwybr Rookie, Blue ScarPenhydd a'r Wal

Llwybrau Beicio

Man cychwyn ar gyfer llwybr beicio y Rheilffordd a Llwybr Beicio Cenedlaethol 887

Llogi Beic

Gallwch Logi Beic o Sied Feiciau Cwm Afan ar y safle.

Llwybrau Cerdded

Man cychwyn ar gyfer 5 taith gerdded.

Llwybrau Ceffyl

Mynediad i lwybrau ceffyl.

Atyniadau

Amgueddfa Glowyr De Cymru yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Gwersylla

Gwersylla £3.40 y.p.y.n. pebyll yn unig (cawodydd £1.40/ 5 munud).

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Ystafell De Cedars ar 01639 852420 neu e-bostiwch cedarstearoom@hotmail.com 


Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan
Cynonville,
Port Talbot,
Castell Nedd Port Talbot
SA13 3HG.

  •   
  •