Canolfan Ymwelwyr Parc

Ystafell De Cedars yn Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Mae gwaith adnewyddu ar y gweill ar hyn o bryd i wella toiledau a’r cyfleusterau cawod ym Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan. Bydd y gwaith hefyd yn ehangu’r maes parcio. Disgwylir i’r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn mis Medi 2021.

Bydd toiledau dros dro ar gael i ymwelwyr a bydd llai o le yn y maes parcio yn ystod y cyfnod gwaith. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir wrth I’r gwelliannau hyn gael eu gyflawni.

Canolfan Ymwelwyr  Ar agor 9.30am i 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Sul

Parcio Hyd at 1 awr - £1.00, Hyd at 4 awr - £2.50, Dros 4 awr - £3.50, Tocyn tymor blynyddol - £52.00 – Gellir ei brynu trwy'r ddolen hon cyn eich ymweliad 

Cyfleusterau Gwasanaeth gwybodaeth, siop anrhegion, man golchi beiciau a gorsaf cymorth cyntaf.

Toiledau Mae’r toiledau a chawodydd wedi’i leolu yn y maes parcio ac ar agor rhwng 8.30am a 5pm bob dydd. Gallwch brynu tocynnau i ddefnyddio’r cawodydd o ystafell dê Cedars am £1.50

LluniaethCaffi yn y Ganolfan Ymwelwyr. 

Llwybrau Beicio Mynydd Man cychwyn ar gyfer llwybrau beicio mynydd Llwybr Rookie, Blue ScarPenhydd a'r Wal

Llwybrau Beicio Man cychwyn ar gyfer llwybr beicio y Rheilffordd a Llwybr Beicio Cenedlaethol 887

Llogi Beic Gallwch Logi Beic o Sied Feiciau Cwm Afan ar y safle.

Llwybrau Cerdded Man cychwyn ar gyfer 5 taith gerdded.

Llwybrau Ceffyl Mynediad i lwybrau ceffyl.

Atyniadau Amgueddfa Glowyr De Cymru yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Gwersylla Gwersylla £3.40 y.p.y.n. pebyll yn unig (cawodydd £1.40/ 5 munud).

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Ystafell De Cedars ar 01639 852420 neu e-bostiwch cedarstearoom@hotmail.com 

 

Ystafell De Cedars yn Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Cynonville,
Port Talbot,
Castell Nedd Port Talbot
SA13 3HG.