Canolfan Ymwelwyr Glyncorrwg

Glyncorrwg Ponds Visitor Centre

Canolfan Ymwelwyr

Ar agor 8am - 5pm Dydd Llun a dydd Mawrth
           8am - 8pm Dydd Mercher a dydd Iau
                  9am - 10pm Dydd Gwener a dydd Sadwrn
                  9am - 5pm Dydd Sul (10pm ar Wyliau Banc)

ParcioCeir £3 y dydd.    Cerbydau Eraill £5 y dydd.

CyfleusterauGwybodaeth, golchi beiciau (£1).

Toiledau

Toiledau yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Lluniaeth

Caffi yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Llogi Beic

Llogi Beiciau ar gael

Llwybrau Beicio MynyddMan cychwyn ar gyfer llwybrau beicio mynydd Blade, Whites Level a W2.  

Llwybrau BeicioMan cychwyn ar gyfer Llwybrau Beicio Cenedlaethol 887.

Llwybrau CerddedMan cychwyn ar gyfer 5 llwybr cerdded.

GwersyllaGwersylla 3* £7 y.p.y.n (30 carafan, 60 man gosod pabell ac 8 man trydan).

PysgotaPysgota brithyll a physgota bras (codir tal).

 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch y ganolfan ymwelwyr ar 01639 851900 neu www.glyncorrwgpondsvisitorcentre.co.uk
Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg
1 Ynyscorrwg Park
Glyncorrwg
Port Talbot
SA13 3EA