Llogi beiciau a chyfleusterau

Sied Feiciau Cwm Afan

Gallwch logi beiciau yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yn Sied Feiciau Cwm Afan. Ceir amrywiaeth eang o feiciau o safon - o lusgfeiciau i blant bach i feiciau mynydd hongiad llawn.

Y peth gorau i'w wneud yw ffonio i gadw lle ymlaen llaw, er mwyn llogi beic o Sied Feiciau Cwm Afan, ffoniwch 01639 851406.

Mae Sied Feiciau Cwm Afan hefyd yn weithdy gwasanaethu ac atgyweirio, gan gynnig gwasanaethu yn ystod y dydd a thros nos, cyfleuster storio diogel pan fydd eich beic gyda'r tîm a gwasanaeth casglu/gollwng.

Mae Sied Feiciau Cwm Afan hefyd yn gwerthu beiciau a oedd yn arfer cael eu llogi, gan ddechrau o £250.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i http://www.afanvalleybikeshed.co.uk/

Afan Valley Bike Hire

Gellir dod o hyd i Afan Valley Bike Hire oddeutu 45 metr heibio'r fynedfa i Ganolfan Beiciau Mynydd Pyllau Glyncorrwg.

Gellir darparu beiciau yn unrhyw le yng Nghwm Afan. Ceir mwy o fanylion yn http://www.afanbikehire.co.uk/ neu drwy ffonio 07882595694.

Afan A Blast

Mae Afan A Blast yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg.

Mae'n cynnig cyfleuster gwasanaethu ac atgyweirio beiciau a siop gweithgareddau awyr agored sy'n gwerthu dillad a chyfarpar o safon.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i https://afan-a-blast.business.site neu ffoniwch 07974885050.

Lodge Cycles

Mae gan Lodge Cycles siop feiciau a gweithdy sy'n agos at y llwybr beicio yng Nghwm Afan, gan gynnig cyfleuster gwasanaethu ac atgyweirio beiciau ac ategolion beiciau.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i http://www.lodgecycles.co.uk neu ffoniwch 01639 886139