Llwybr y Rheilffordd

Llwybr y Rheilffordd

Pellter: 14 milltir, Pontrhydyfen i Flaengwynfi neu Lyncorrwg ac yn ôl. 10 milltir, cylchdaith o Bontrhydyfen i'r Cymer ac yn ôl

Amser: 3 awr

Dringo: Graddiant cymedrol

Gradd gyffredinol: Ffordd Goedwig neu debyg

Mae'r llwybr hwn â llethr graddol yn dilyn llwybr llydan, gwastad yr hen leiniau rheilffordd a oedd unwaith yn cludo teithwyr a glo ar hyd y cwm. Mae 14 milltir o reilffordd nas defnyddir rhagor a ffordd goedwig yn cysylltu cymunedau Pontrhydyfen â Blaengwynfi a Glyncorrwg ac yn ymlwybro trwy goedwig a mannau agored a oedd unwaith yn gilffyrdd y rheilffordd. Mae gorsaf gynt Cynonville wedi'i throi'n lloches a barbeciw, ac mae sawl mainc a bwrdd picnic arall ar hyd y llwybr yn cynnig cyfle i stopio a mwynhau'r olygfa.

Mae mapiau o'r llwybrau ar gael yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu yng Nghanolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg.

Map Llwybr
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf AfanMBGRheilffordd.pdf
1.31 MB