Pysgota

Pysgota

Pysgota yn llynoedd Glyncorrwg

Mae dwy ffurf o bysgota ar gael yn y pyllau: pysgota brithyll â phluen yn unig a physgota bras. Mae'r llyn brithyllod yn llawn brithyllod seithliw hyd at 25lb gyda'r pyllau carpiaid yn dal pysgod hyd at 30lb+.

Prisiau'r Bysgodfa

Llyn Brithyllod

  • 3 physgodyn am £15.00
  • 4 pysgodyn am £20.00
  • 6 physgodyn am £25.00

Tocyn Iau - 2 pysgodyn am £ 10.00

Pris pysgota bras yw £5.00 y diwrnod (£3.00 for juniors).

Ein horiau agor yn ystod yr haf yw o fis Mai tan fis Hydref

  • Dydd Llun, dydd Mawrth - 8.00am - 5.00pm
  • Dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener - 6.00am - 8.00pm (8.00pm from the end of May)
  • Dydd Sadwrn, dydd Sul - 9.00am - 6.00pm

 Dal a Rhyddhau Tocynnau

  • Diwrnod llawn - £15
  • Hanner Dydd - £10