Llwybr Rookie

Llwybr Rookie  Cognation MTB Trails South Wales

Dyma lwybr cychwynnol perffaith ar gyfer newydd-ddyfodiaid gyda llwybr eang a gostyngiadau ysgubol.  Mae'r ardal sgiliau ar y llwybr yn cynnig cyfle i feicwyr ddatblygu eu sgiliau beicio technegol.

Llwybr troellog, sy'n gwyro ac yn ymdroelli, adeiladwyd llwybr Rookie mewn adrannau i ganiatáu i feicwyr brofi cymaint neu gyn lleied ag y dymunant.

Ar ddiwedd y llwybr gwyrdd mae dolen ddewisol 2.6km wedi’i graddio’n las sy'n rhoi blas o’r hyn sydd i ddod i'r rhai sy'n dymuno symud ymlaen.  Wrth ddisgyn tuag at afon Afan mae'r ddolen yn datgelu rhai mannau cudd.

Gellir dod o hyd i ardaloedd picnic ar hyd y llwybr, felly mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd!

                                      Rookie, Green trail waymarker             Rookie, blue trail waymarker

  Llwybr gwyrdd Llwybr glas
Pellter 5.5km 2.3km
Amser 30 munud - 2 awr 45 munud - 1 awr
Dringo Codi'n raddol 250m
Gradd gyffredinol Gwyrdd, rhwydd Glas, Cymedrol

Dechrau: Naill ai yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Rhyslyn maes parcio.