Bydd eich adrenalin yn llifo gyda chwe llwybr beicio mynydd Parc Coedwig Afan.

Mae milltiroedd o hen reilffyrdd yn aros amdanoch, ffordd wych o ddarganfod y cwm.

Os ydych am fynd am dro byr neu daith gerdded hir, mae'r cyfan ym Mharc Coedwig Afan.

Y man cychwyn delfrydol ar gyfer cerdded, beicio mynydd, gwersylla, ymweld ag Amgueddfa Glowyr De Cymru neu am damaid i'w fwyta.

Bwyd, gwersylla, siop feiciau, pysgota ac awyrgylch gwych, beth arall y mae angen arnoch?

... Mae Parc Coedwig Afan yn cynnig mwy na byddwch yn ei ddisgwyl ac mae'r cyfan yn aros i chi ei ddarganfod.

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS

Dylech fod yn ymwybodol bod cyfyngiadau coronafeirws cenedlaethol yn eu lle ar hyn o bryd, sy'n cyfyngu ar deithiau i Gymru.  

Cyfeiriwch at Ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru cyn cynllunio eich ymweliad, os gwelwch yn dda​​

Mae'r llwybrau cerdded a'r llwybrau beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan yn awr ar agor. Mae rhai llwybrau yn y Parc Coedwig wedi cael eu dargyfeirio i'ch helpu i gadw pellter cymdeithasol, felly dilynwch yr arwyddion, os gwelwch yn dda.

Mae'r meysydd parcio yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, Rhyslyn a Chanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg ar agor. 

Dilynwch y Côd Cefn Gwlad, os gwelwch yn dda, i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad yn ddiogel, gan gadw’r amgylchedd a’n cymunedau lleol mewn cof.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynhyrchu'r canllaw defnyddiol hwn i gynllunio'ch ymweliad.  

Ffïoedd parcio newydd ym maes parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan
 

Ffioedd Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

 Sylwer bod y ffioedd parcio canlynol bellach yn berthnasol yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

 Hyd at 1 awr - £1.00
 Hyd at 4 awr - £2.50
 Dros 4 awr - £3.50
 Tocyn blynyddol - £52.00 -  Gellir ei brynu drwy'r cyn eich ymweliad.

Nid yw trwyddedau ar gael ar-lein ar hyn o bryd. Os oes angen trwydded arnoch, cysylltwch â Parcio ar 01639 763939

Sicrhewch eich bod yn prynu tocyn ac yn ei arddangos yn eich cerbyd. Mae'n bosib talu gan ddefnyddio cerdyn digyffwrdd.