Ffïoedd parcio newydd ym maes parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Sylwer, o ddydd Llun 11 Mehefin 2018, bydd y ffïoedd parcio canlynol yn berthnasol yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Hyd at 1 awr - £1.00
Hyd at 4 awr - £2.50
Dros 4 awr - £3.50
Tocyn tymor blynyddol - £52.00 – Gellir ei brynu trwy'r ddolen hon cyn eich ymweliad

Sicrhewch eich bod yn prynu tocyn ac yn ei arddangos yn eich cerbyd.