Bydd eich adrenalin yn llifo gyda chwe llwybr beicio mynydd Parc Coedwig Afan.

Mae milltiroedd o hen reilffyrdd yn aros amdanoch, ffordd wych o ddarganfod y cwm.

Os ydych am fynd am dro byr neu daith gerdded hir, mae'r cyfan ym Mharc Coedwig Afan.

Y man cychwyn delfrydol ar gyfer cerdded, beicio mynydd, gwersylla, ymweld ag Amgueddfa Glowyr De Cymru neu am damaid i'w fwyta.

Bwyd, gwersylla, siop feiciau, pysgota ac awyrgylch gwych, beth arall y mae angen arnoch?

... Mae Parc Coedwig Afan yn cynnig mwy na byddwch yn ei ddisgwyl ac mae'r cyfan yn aros i chi ei ddarganfod.

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfnod clo cenedlaethol yn ei le o 12pm Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020.

Bydd twristiaeth, lletygarwch, hamdden a busnesau manwerthu anhanfodol ar gau. Rhaid i bobl aros gartref ac ni ddylent deithio i mewn i Gymru.

Carem eich cynghori, yn unol â Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, na chaniateir teithio nad yw'n hanfodol yn ystod y cyfnod clo lefel 4 hwn. Dylech wneud eich ymarfer corff yn lleol, a dylai eich ymarfer gychwyn a gorffen gartref.

Mae Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru yn rhoi arweiniad pellach ar y cyfyngiadau uchod.

Cadwch Gymru'n ddiogel, os gwelwch yn dda, a pheidiwch â theithio i Gymru ar hyn o bryd. Bydd Croeso i Gymru yn nes ymlaen.

Ffïoedd parcio newydd ym maes parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan
 

Ffioedd Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

 Sylwer bod y ffioedd parcio canlynol bellach yn berthnasol yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

 Hyd at 1 awr - £1.00
 Hyd at 4 awr - £2.50
 Dros 4 awr - £3.50
 Tocyn blynyddol - £52.00 -  Gellir ei brynu drwy'r cyn eich ymweliad.

Nid yw trwyddedau ar gael ar-lein ar hyn o bryd. Os oes angen trwydded arnoch, cysylltwch â Parcio ar 01639 763939

Sicrhewch eich bod yn prynu tocyn ac yn ei arddangos yn eich cerbyd. Mae'n bosib talu gan ddefnyddio cerdyn digyffwrdd.