Bydd eich adrenalin yn llifo gyda chwe llwybr beicio mynydd Parc Coedwig Afan.

Mae milltiroedd o hen reilffyrdd yn aros amdanoch, ffordd wych o ddarganfod y cwm.

Os ydych am fynd am dro byr neu daith gerdded hir, mae'r cyfan ym Mharc Coedwig Afan.

Y man cychwyn delfrydol ar gyfer cerdded, beicio mynydd, gwersylla, ymweld ag Amgueddfa Glowyr De Cymru neu am damaid i'w fwyta.

Bwyd, gwersylla, siop feiciau, pysgota ac awyrgylch gwych, beth arall y mae angen arnoch?

... Mae Parc Coedwig Afan yn cynnig mwy na byddwch yn ei ddisgwyl ac mae'r cyfan yn aros i chi ei ddarganfod.

Mae’r newyddion diweddaraf am wyriadau ar lwybrau Parc Coedwig Afan ar gael isod.

Llawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Afan Forest Park Cycling and Mountain Biking Trails Update
200 KB
pdf Afan Forest Park Walking Trails Update
282 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Diweddariad Parcio Ceir

O ddydd Llun 28 Mehefin bydd heol Rhyslyn a’r maes parcio ar gau am ryw 12 wythnos er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch ymwelwyr tra bod coed yn cael eu clirio uwchlaw’r maes parcio mewn ardal goediog sy’n dioddef o Dothistroma septosporum (clwyf rhesen goch ar y nodwyddau). Bydd hyn yn effeithio ar rai llwybrau yn y goedwig hefyd.

Mae lle parcio amgen yn cael ei ddarparu yn Nhymaen, ger Canolfan Ymwelwyr Afan, a bydd swyddogion ar y safle saith niwrnod yr wythnos i reoli’r traffig a’r parcio. Bydd arwyddion a rhwystrau yn eu lle i sicrhau bod y ffyrdd sydd ar gau a’r gwyriadau yn eglur i ddefnyddwyr.

Sylwer bod gwaith adnewyddu yn digwydd ar hyn o bryd ar y toiledau cyhoeddus a’r cyfleusterau cael cawod ym Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan. Mae gwaith hefyd wedi cychwyn i wella’r maes parcio a chreu mwy o le. Mae’r gwaith hwn i gael ei gwblhau erbyn mis Medi 2021. 

Yn ystod y cyfnod yma bydd cyfleusterau toiledau cyhoeddus dros dro yn cael eu darparu i ymwelwyr, a bydd gostyngiad dros dro yn nifer y lleoedd parcio sydd ar gael ar y safle, er mwyn hwyluso’r gwaith yma. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir tra bod y gwelliannau hyn ar waith.

Ni fydd hyn yn effeithio ar y trefniadau parcio yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS

Mae’r llwybrau cerdded a beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan ar agor.

I weld mwy o fanylion ar y cyfyngiadau ar waith ar hyn o bryd, gwelwch yr FAQ ar wefan Llywodraeth Cymru

Os ydych yn bwriadu teithio i Gastellnedd Port Talbot;