Ffïoedd parcio newydd ym maes parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan
 

Ffioedd Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

 Sylwer bod y ffioedd parcio canlynol bellach yn berthnasol yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

 Hyd at 1 awr - £1.00
 Hyd at 4 awr - £2.50
 Dros 4 awr - £3.50
 Tocyn blynyddol - £52.00 -  Gellir ei brynu drwy'r cyn eich ymweliad.

Nid yw trwyddedau ar gael ar-lein ar hyn o bryd. Os oes angen trwydded arnoch, cysylltwch â Parcio ar 01639 763939

Sicrhewch eich bod yn prynu tocyn ac yn ei arddangos yn eich cerbyd. Mae'n bosib talu gan ddefnyddio cerdyn digyffwrdd.